<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GrowSteak Blog

Giúp bạn đầy đủ kiến thức về marketing và sales để tăng trưởng!

close
17 Oct 2018
email marketing | 6 min read

B2B với B2C: Content marketing thay đổi như thế nào theo đối tượng khách hàng mục tiêu

Khi thảo luận về nội dung marketing, những người ở trong ngành thường ...

12 Oct 2018
email marketing | 4 min read

Email marketing: Hãy tư duy chiến lược với hộp thư đến của khách hàng

Mặc dù mức sử dụng đang giảm, nhưng email vẫn là một công cụ để tìm ki...

03 Oct 2018
email marketing | 10 min read

11 ý tưởng tạo nam châm thu hút khách hàng đã thử và thành công

Nam châm, trong tiếp thị là một kỹ thuật hiệu quả để có được thông tin...

03 Oct 2018
email marketing | 12 min read

Phân tích email: 6 chỉ số email marketing và KPI bạn nên theo dõi

Có rất nhiều điều khi nói đến việc làm cách nào để viết tốt một email ...

03 Oct 2018
email marketing | 4 min read

5 cách tối ưu hiệu quả email marketing

Liệu bạn có biết, khi được hỏi về những điều gì được ưu tiên hàng đầu ...

02 Oct 2018
email marketing | 7 min read

Tại sao mua danh sách email có sẵn không phải là một ý tưởng hay?

Bạn cần danh sách những người bạn có thể gửi email và bạn cần có danh ...

03 Jul 2018
MARKETING AUTOMATION | 4 min read

5 lợi ích của marketing automation mà bạn không ngờ tới

Nhiều người nghĩ đến marketing automation như là một cách để biết khi ...

03 Jul 2018
MARKETING AUTOMATION | 5 min read

8 dấu hiệu cần Marketing Automation của doanh nghiệp

Liệu bạn có thể thu hút, nuôi dưỡng và chuyển đổi leads trong một webs...

28 Jun 2018
MARKETING AUTOMATION | 8 min read

7 lỗi sai marketing automation mà bạn không được phép mắc phải

Marketing automation có thể đóng một vai trò chủ chốt trong sự thành b...

26 Jun 2018
MARKETING AUTOMATION | 6 min read

5 lợi ích của Marketing Automation đối với Sales

Việc nhân viên sales phải liên hệ với một đối tượng tiềm năng chưa hề ...