<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

Khi nào là thích hợp khi sử dụng " Dear anh/chị". Trong thế giới kinh doanh ngày này, câu trả lời là " Không khi giờ". Tôi sẽ...


( read )

Tags: EMAIL MARKETING

By Nhâm Nguyễn On tháng mười một 2, 2018

17 cách xây dựng danh sách email

Bạn có biết cơ sở dữ liệu email marketing của bạn giảm xuống khoảng 22,5% mỗi năm


( read )

Tags: EMAIL MARKETING

Email marketing hiện tại không còn chiếm nhiều ưu thế như trước đây, nhưng vẫn là một công cụ để tìm kiếm khách hàng mới hữu...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, EMAIL MARKETING