<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

GrowSteak tiền thân là một agency chuyên cung cấp các giải pháp quảng cáo cho các doanh nghiệp. Trở lại với thời điểm trước năm...


( read )

Tags: INBOUND SALES

Trong inbound sales, mục đích của việc bán hàng là bán những giá trị lợi ích cho khách hàng chứ không chỉ đơn thuần là bán sản...


( read )

Tags: INBOUND SALES

Với sự phát triển bùng nổ của internet, khách hàng có thể ngồi một chỗ, tự tìm hiểu nghiên cứu. Ở một mức độ nào đó thì họ có thể...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, INBOUND SALES

Một Doanh nghiệp làm Marketing và Sales dựa trên Inbound – Phương pháp làm dựa trên nội dung và sự tương tác mang lại giá trị cho...


( read )

Tags: INBOUND SALES

1. Hãy trở thành người bán lợi ích chứ không bán sản phẩm.

Rất nhiều nhân viên bán hàng, khi tiếp xúc với khách hàng đã “thao...


( read )

Tags: INBOUND SALES

Ai cũng hiểu tầm quan trọng của đội ngũ nhân viên bán hàng trong một doanh nghiệp b2b. Và để những chiến binh này ra chiến trường...


( read )

Tags: INBOUND SALES