<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

Hầu như không có khách hàng nào sẵn sàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp ngay trong lần đầu tương tác hoặc ghé thăm...


( read )

Tags: LEAD NURTURING, B2B Marketing

Khi doanh nghiệp B2B triển khai những hoạt động marketing đến khách hàng, một trong những cách tiếp cận mạnh mẽ và hiệu quả...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, CHIẾN LƯỢC MARKETING, B2B Marketing

Với xu thế data-driven, khách hàng ngày nay đòi hỏi những trải nghiệm cá nhân hóa nhiều hơn trước. Ngược lại, để bắt kịp với...


( read )

Tags: B2B Marketing

Làm thế nào để phương pháp marketing B2B của bạn đáp ứng với bối cảnh công nghệ thay đổi hiện tại? Bạn có nắm bắt được các...


( read )

Tags: CRM, B2B Marketing

Xây dựng chiến lược inbound marketing là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trước khi lên kế hoạch cho chiến lược inbound...


( read )

Tags: B2B Marketing