<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

CRM là điều cần thiết cho mỗi doanh nghiệp để có thể tương tác với khách hàng, và từ đó tăng trải nghiệm khách hàng với những...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, INBOUND SALES,

Doanh nghiệp cần customer personas.


( read )

Tags: XÂY DỰNG MỤC TIÊU

Tâm lý dễ thấy của người đi mua hàng đó là không ai muốn bị ép buộc và khiên cưỡng phải mua một mặt hàng nào đó. Hành động...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, CHIẾN LƯỢC MARKETING, XÂY DỰNG MỤC TIÊU

Nếu nhân viên bán hàng của bạn chỉ có một mục tiêu duy nhất để có thể hoàn thành KPI của họ, thì họ sẽ hoàn thành nó trong...


( read )

Tags: XÂY DỰNG MỤC TIÊU