<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
read

4 kpi đo lường hiệu quả CRM doanh nghiệp cần biết

By Tina

4-chi-so-do-luong-hieu-qua -CRM.png

Tuy KPI về CRM đảm bảo doanh nghiệp chiếm được lòng trung thành của khách hàng tốt hơn, nhưng sẽ khá tai hại khi doanh nghiệp không thể thực hiện phân tích các kết quả một cách phù hợp hoặc tập trung lao vào các luồng thông tin sai lệch. Một số công ty dành quá nhiều thời gian để xem xét các dữ liệu mà không mang lại bất kỳ tiến triển  nào liên quan đến việc cải thiện quan hệ khách hàng. Thách thức chính mà doanh nghiệp gặp phải là xác định các tập hợp dữ liệu cung cấp ảnh hưởng lớn nhất, xác định các thước đo chính xác nhất để đo lường hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp mình

Hiểu các chỉ số để đo lường chiến lược Marketing hiệu quả 

Tags: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, CHIẾN LƯỢC MARKETING

Bạn đã tải bộ Template này chưa?

Bộ Template này giúp bạn lập kế hoạch các chiến dịch Social Marketing hiệu quả và dễ dàng hơn.

10templates-01-1