<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GrowSteak Blog

Giúp bạn đầy đủ kiến thức về marketing và sales để tăng trưởng!

close
18 May 2018
MARKETING AUTOMATION | 10 min read

Trả lời câu hỏi: Thời điểm phù hợp triển khai Marketing Automation?

Từ từ đã! Đừng kí hợp đồng marketing automation …vội.

17 May 2018
MARKETING AUTOMATION | 4 min read

Cách marketing automation là một phần quan trọng của inbound marketing

Trong thời gian sắp tới, GrowSteak sẽ viết một loạt bài về marketing a...

16 May 2018
MARKETING AUTOMATION | 6 min read

Doanh nghiệp phi lợi nhuận của bạn có cần đến marketing automation?

Nếu đội marketing trong doanh nghiệp phi lợi nhuận của bạn đang bị quá...

15 May 2018
MARKETING AUTOMATION | 4 min read

5 cách đo lường hiệu quả của marketing automation dành cho nhà quản lý

Marketing automation: nếu làm tốt, đây sẽ là 2 chữ mang đến hạnh phúc ...

20 Apr 2018
MARKETING AUTOMATION | 3 min read

Tại sao Marketing Automation rút ngắn vòng đời bán hàng hiệu quả?

Inbound marketing hiệu quả không chỉ xoay quanh việc hướng nhiều người...

10 Apr 2018
INBOUND SALES | 8 min read

Nhân viên bán hàng cần kỹ năng gì để thành công trong năm 2018?

Kỹ năng bán hàng cần có năm 2018 Kỹ năng video Khả năng thể hiện sự ch...

05 Apr 2018
INBOUND SALES | 7 min read

Cách tiếp cận khách hàng tiềm năng trên nền tảng inbound

Inbound không chỉ xoay quanh marketing. Sau tất cả, điều gì sẽ đến với...

03 Apr 2018
INBOUND SALES | 5 min read

3 bài học về Inbound từ chuyên gia đã chốt sale $50,000

Chiến thuật sales từ trước đến giờ thường được sử dụng bao gồm những n...

02 Apr 2018
INBOUND SALES | 4 min read

6 kỹ năng tư vấn bán hàng cơ bản cần nằm lòng dân inbound sales

Trong inbound sales, múc đích của việc bán hàng là bán những giá trị l...

By Tina
30 Mar 2018
INBOUND SALES | 4 min read

Cách tiếp cận khách hàng mới theo kinh nghiệm của 20+ chuyên gia sales

Từ trước đến nay, luôn có 2 ý kiến trái chiều trong cộng đồng sales: C...