<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

Do sự phổ biến về nguồn thông tin trên internet, người mua đã không còn phụ thuộc vào thông tin của nhân viên bán hàng để đưa ra...


( read )

Tags: INBOUND SALES, LEAD GENERATION, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG,

Đối với mỗi doanh nghiệp từ bán hàng B2B đến B2C đều cần có báo cáo mỗi quý, tháng và năm để có thể theo dõi doanh số từ nhân...

( read )

Tags: INBOUND SALES, CRM, QUY TRÌNH BÁN HÀNG,

Rất nhiều công ty chọn cách báo cáo công việc bằng Excel do không đủ ngân sách và thời gian để nghiên cứu sử dụng một phần mềm hỗ...


( read )

Tags: INBOUND SALES, QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, CRM,

Một nghiên cứu đã cho thấy các Doanh nghiệp B2B có Sale Pipeline được xây dựng rõ ràng thường có doanh thu cao hơn 20% so với các...


( read )

Tags: INBOUND SALES, SALE

Việc bán hàng chỉ có hiệu quả khi có một quy trình bán hàng chuyên nghiệp và bài bản.


( read )

Tags: INBOUND SALES, LEAD GENERATION, QUY TRÌNH BÁN HÀNG

Theo số liệu báo cáo của HubSpot, có đến 60% doanh nghiệp hiện tại đang sử dụng HubSpot CRM trước đó chưa bao giờ sử dụng hệ...


( read )

Tags: INBOUND SALES, CRM