<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

Smarketing là mối quan hệ sales - marketing, là quá trình hợp tác giữa team sales và marketing với cùng một mục tiêu chung là...


( read )

Tags: MARKETING AUTOMATION, SALE

Một nghiên cứu đã cho thấy các Doanh nghiệp B2B có Sale Pipeline được xây dựng rõ ràng thường có doanh thu cao hơn 20% so với...


( read )

Tags: INBOUND SALES, SALE