<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

Việc bán hàng chỉ có hiệu quả khi có một quy trình bán hàng chuyên nghiệp và bài bản.


( read )

Tags: INBOUND SALES, LEAD GENERATION, QUY TRÌNH BÁN HÀNG

Theo số liệu báo cáo của HubSpot, có đến 60% doanh nghiệp hiện tại đang sử dụng HubSpot CRM trước đó chưa bao giờ sử dụng hệ...


( read )

Tags: INBOUND SALES, CRM

Account-Based Marketing vs. Inbound Marketing: Những khác biệt cơ bản

Account-based marketing hay inbound marketing? Phương...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, CHIẾN LƯỢC MARKETING

Tại phần 1 của bài viết này, chúng tôi đã nói về tư duy sáng tạo nội dung trong kỉ nguyên hiện đại đồng thời giới thiệu về...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, CONTENT MARKETING

Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng là một yếu tố cơ bản cần có của một chiến dịch Inbound Marketing thành công. Số liệu thống kê...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, CHIẾN LƯỢC MARKETING

Quản lý dữ liệu khách hàng là một cách hiệu quả để giúp doanh nghiệp kết nối tốt hơn với khách hàng cũng như cải thiện cách...


( read )

Tags: CHIẾN LƯỢC MARKETING, QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, CRM