<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

Các contact của bạn đang đi theo một dòng chảy và vẫn chỉ nằm im trong cơ sở dữ liệu nếu bạn không thiết lập bất kỳ email...


( read )

Tags: MARKETING AUTOMATION, LEAD NURTURING, EMAIL WORKFLOW

Rất nhiều công ty chọn cách báo cáo công việc bằng Excel do không đủ ngân sách và thời gian để nghiên cứu sử dụng một phần mềm...


( read )

Tags: INBOUND SALES, QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, CRM,

Khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai một hệ thống mới, ngân sách luôn là nỗi bận tâm của họ vì có đa dạng platform trên thị...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, PHẦN MỀM MARKETING, OPTIMIZATION,

Một nghiên cứu đã cho thấy các Doanh nghiệp B2B có Sale Pipeline được xây dựng rõ ràng thường có doanh thu cao hơn 20% so với...


( read )

Tags: INBOUND SALES, SALE

Việc bán hàng chỉ có hiệu quả khi có một quy trình bán hàng chuyên nghiệp và bài bản.


( read )

Tags: INBOUND SALES, LEAD GENERATION, QUY TRÌNH BÁN HÀNG

Theo số liệu báo cáo của HubSpot, có đến 60% doanh nghiệp hiện tại đang sử dụng HubSpot CRM trước đó chưa bao giờ sử dụng hệ...


( read )

Tags: INBOUND SALES, CRM