<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực B2B, có thể bạn đã có nhiều trải nghiệm với quy trình mua bán hàng kéo dài. Vì thế, bạn sẽ...


( read )

Tags: EMAIL MARKETING, LEAD NURTURING, B2B Marketing

Hầu như không có khách hàng nào sẵn sàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp ngay trong lần đầu tương tác hoặc ghé thăm...


( read )

Tags: LEAD NURTURING, B2B Marketing

Khi doanh nghiệp B2B triển khai những hoạt động marketing đến khách hàng, một trong những cách tiếp cận mạnh mẽ và hiệu quả...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, CHIẾN LƯỢC MARKETING, B2B Marketing

Với xu thế data-driven, khách hàng ngày nay đòi hỏi những trải nghiệm cá nhân hóa nhiều hơn trước. Ngược lại, để bắt kịp với...


( read )

Tags: B2B Marketing

Làm thế nào để phương pháp marketing B2B của bạn đáp ứng với bối cảnh công nghệ thay đổi hiện tại? Bạn có nắm bắt được các...


( read )

Tags: CRM, B2B Marketing