<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

Việc bán hàng là không bao giờ dễ và đòi hỏi rất nhiều kĩ năng. Bạn phải có sự tự tin, tính kỷ luật cao và thậm chí là sử dụng...


( read )

Tags: QUY TRÌNH BÁN HÀNG, B2B Marketing

Sự xuất hiện ngày càng nhiều những công cụ và phần mềm quản trị mối quan hệ khách hàng đã làm công việc trở nên dễ dàng hơn bao...


( read )

Tags: QUY TRÌNH BÁN HÀNG, B2B Marketing

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các đối tác Doanh nghiệp, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc đánh giá trong doanh...


( read )

Tags: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, QUY TRÌNH BÁN HÀNG

Áp dụng và triển khai những quy trình vào doanh nghiệp là cách hợp thức hóa phương pháp làm việc cho toàn thể nhân viên trong...


( read )

Tags: QUY TRÌNH BÁN HÀNG

Đối với mỗi doanh nghiệp từ bán hàng B2B đến B2C đều cần có báo cáo mỗi quý, tháng và năm để có thể theo dõi doanh số từ nhân...

( read )

Tags: INBOUND SALES, CRM, QUY TRÌNH BÁN HÀNG,

Bạn có thắc mắc tại sao khi đi học, giáo viên thường hướng dẫn lập dàn ý trước khi bắt đầu viết.

Với một dàn ý rõ ràng, người...


( read )

Tags: TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, QUY TRÌNH BÁN HÀNG,