<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực B2B, có thể bạn đã có nhiều trải nghiệm với quy trình mua bán hàng kéo dài. Vì thế, bạn sẽ...


( read )

Tags: EMAIL MARKETING, LEAD NURTURING, B2B Marketing

Xây dựng chiến lược inbound marketing là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trước khi lên kế hoạch cho chiến lược inbound...


( read )

Tags: B2B Marketing

Để đưa ra một chiến lược marketing hoàn hảo, doanh nghiệp phải cân bằng các yếu tố như ý tưởng sáng tạo, ngân sách và các kênh...


( read )

Tags: B2B Marketing

Hiện nay, công nghệ phát triển đem lại vô số các kênh marketing B2B hiệu quả mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn. Tuy nhiên,...


( read )

Tags: INBOUND MARKETING, B2B Marketing

Thị trường ngày nay luôn biến động và có những thay đổi lớn về mọi mặt.B2B marketing cũng đang biến đổi theo từng ngày cả về...


( read )

Tags: B2B Marketing